REGULAMIN

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU W OBIEKCIE NOCLEGOWYM „WILLA TERESA” W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ

 1. Pokoje w pensjonacie wynajmuje się na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy się o godz. 11:00, a tym samym Gość zobowiązany jest w ostatnim dniu pobytu do opuszczenia pokoju najpóźniej do godz. 11:00.
 3. Pensjonat zapewnia:
  Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  Wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń lub usterek podczas nieobecności Gościa, bądź w jego obecności, jeśli wyrazi takie życzenie
 4. Pensjonat zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie przez natychmiastowe podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek technicznych bądź porządkowych.
 5. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, a w szczególności kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialną lub artystyczną.
 6. Gość Pensjonatu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 7. Osoby nie zameldowane w Pensjonacie nie mogą przebywać w pokoju od godziny 21:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
 8. Zabrania się posiadania na terenie Pensjonatu broni lub innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.
 9. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano dnia następnego.
 10. Zgłoszenia rezerwacyjnego Gość może dokonać telefonicznie, e-mailem lub poprzez stronę internetową.
 11. Za rezerwację strony rozumieją umowę o świadczenie usług turystycznych, w której Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi pokoju w obiektach „Willa Teresa” ul. Środkowa 60 w Białce Tatrzańskiej dla oznaczonej w rezerwacji liczby osób w oznaczonym terminie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 12. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego Wykonawca potwierdzi dokonanie rezerwacji SMS-em lub e-mailem, w którym poinformuje klienta o statusie rezerwacji. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania rezerwacji rezerwację uznaje się za nie dokonaną.
 13. Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron. Wpłacanie zadatku oznacza akceptację przez Klienta warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 14. Niestawienie się Gościa w obiekcie w pierwszym dniu pobytu do godziny 22:00 oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie postronnie Wykonawcy prawa do zatrzymania zadatku. Anulowanie rezerwacji w takim przypadku nastąpi automatycznie, a Wykonawca ma prawo zarezerwować pokój będący przedmiotem umowy na rzecz innego gościa.
 15. Gość zobowiązany jest do uiszczenia należności za usługi Pensjonatu „z góry” w dniu zameldowania.
 16. Gość jest odpowiedzialny za wszystkie szkody, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów z wyposażania bądź urządzeń technicznych pensjonatu, powstałe w obiekcie z jego winy lub osób go odwiedzających. Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich napraw i wydatków z tym związanych.
 17. W przypadku zgubienia klucza do drzwi lub breloczka blokady drzwi Gość ponosi opłatę w wysokości 100 zł.
 18. Pensjonat nie akceptuje zwierząt.
 19. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i używania otwartego ognia.

POZOSTAŁE INFORMACJE:


PŁATNOŚCI:

Wysokość zadatku bezzwrotnego jest ustalana tel. lub mailowo, wpłata zadatku bezzwrotnego do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji, pozostałą część płatności prosimy uregulować w dniu przyjazdu (gotówka lub przelew)

Informacje dla firm

Przy wpłacie zadatku należy podać dane potrzebne do wystawienia faktury.

W przeciwnym wypadku zostanie wystawiony paragon bez możliwości wystawienia faktury.